iPad in de klas

Op het Montessori werken we vanaf het schooljaar 2016-2017 met iPads in klas 1. Op allen niveaus en in bij veel vakken wordt de les actief gebruikt in de les.