iPad

Montessori College Twente en de iPad

Op het Montessori werken alle leerlingen met een iPad in de klas. De docenten maken in de les gebruik van de iPad op die manier dat het het onderwijs ondersteund. Dat kan zijn in de vorm van een digitale methode of een combinatie van “ouderwets” boek en iPad. Maar ook een geheel eigen bedachte methode of leerlijn om het onderwijs vorm te geven.

Kies één van de sub-webpagina’s om meer informatie te krijgen over het gebruik van de iPad bij ons op school.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u ook contact opnemen met de ICT-coördinator van het Montessori College Twente, dhr. Kay Meulenbroek.