Regels gebruik iPad in de klas

De regels van het gebruik van de iPad in de klas

Wanneer je in een klas zit waar de iPad gebruikt word, hanteren we de volgende basisregels:

  1. Als  je een lokaal binnenkomen zit de IPad in de tas en staat uit.
  2. Afhankelijk van wat de vakdocent verder afspreekt kun je het lesmateriaal, dus ook de IPad op tafel nemen, openen en er mee aan het werk gaan.
  3. De IPad wordt tijdens de les niet gebruikt voor niet-les gerelateerde zaken.
  4. Indien een leerling zich niet aan deze afspraken houdt zal de docent passende maatregelen nemen.
  5. Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens de les niet toegestaan (uitgezonderd leerlingen waarmee hierover individueel een andere afspraak is gemaakt).

Dit zijn basisregels. Docenten geven aan hoe ze willen dat je gaat werken met de iPad in de klas. Dat kan betekenen dat ze van de basisregels afwijken.