Schade aan de iPad

Schade aan de iPad, wat nu?

Schade de aan de iPad is op de eerste plaats vervelend. Hoe kun je snel en goedkoop de schade herstellen? Het antwoord is afhankelijk van de antwoorden op de volgende vragen:

  1. Wie heeft de schade veroorzaakt?
  2. Zit er nog garantie op?
  3. Is er een verzekering afgesloten?
Schade…wat nu?

Is de schade spontaan ontstaan zonder oorzaak en/of zonder dat daarvoor een duidelijke verklaring te hebben? Dan kan men zich beroepen op de garantie. Men mag verwachten dat het apparaat een aantal jaren onder voorwaarde van goed gebruik, meegaat. Is dat niet het geval dan zal de garantieregeling de kosten van de reparatie dekken. Is de schade door eigen toedoen ontstaan dan vervalt de aanspraak op garantie. De schade zal door het Montessori College Twente worden hersteld met hulp van specialisten. Als leerling krijg je tijdelijk een leen iPad. De kosten zullen deels voor je eigen rekening komen. Een verzekering afsluiten is niet nodig.